Holistische Verloskunde

Holistische verloskunde betekent voor voor mij vanuit fysiek, emotioneel en spiritueel oogpunt begeleiding geven in het transformerende proces dat je als zwangere vrouw doormaakt tijdens je zwangerschap en je bevalling.
Nadat ik jarenlang in verschillende verloskundige praktijken heb gewerkt, ben ik steeds meer gaan inzien dat er als vroedvrouw veel meer te doen is dan alleen de reguliere verloskundige controles verrichten en bevallingen `doen´.

 Je mag als zwangere vrouw ondersteund worden in het luisteren naar je veranderend lichaam, het vinden van je innerlijk kompas en je kracht. Je mag liefdevol begeleid worden in het realiseren van jouw specifieke wensen rond je bevalling. Je mag aangemoedigd worden om, samen met je partner, contact te maken met jullie ongeboren baby.

Dit alles om te groeien in bewust-zijn en vanuit autonome kracht nieuw leven op de aarde te zetten.

Zwanger zijn: zoeken naar balans

Wanneer je zwanger bent verandert er veel. Je lichaam maakt plaats voor de groei van je baby en dit gaat niet ongemerkt.  Zeker wanneer je last krijgt van bepaalde lichamelijke ongemakken, kan je niet meer om de feiten heen. Het proces van zwanger zijn vraagt van je om fysiek en emotioneel mee te bewegen. Het gaat hier vaak om het zoeken naar een nieuwe balans. Een balans tussen activiteit en rust, werk en thuisbasis, tussen naar buiten en naar binnen gericht zijn. Op deze zoektocht kun je gevoelens van onzekerheid, kwetsbaarheid en angst tegenkomen. Het is immers – bij een eerste zwangerschap - voor het eerst dat je lichaam zo'n verandering ondergaat. Je overgeven aan dit proces is niet voor iedereen even eenvoudig. Je zult bij jezelf patronen kunnen ontdekken waar nu een licht op wordt geworpen. Hoe daar nu verder mee om te gaan?

 

 


Groei

Je intuïtieve "antennes" staan op scherp gedurende de zwangerschap. Dit krachtige gegeven kan jou helpen om je in contact te brengen met je wijsheid en intuïtie diep van binnen. Wanneer er zich in je zwangerschap situaties voordoen waarbij je te maken hebt met het moeten nemen van beslissingen of het maken van keuzes rond je ongeboren kindje, kan je een beroep doen op die intuïtieve kracht. Je kunt je ervoor openstellen en er op vertrouwen. In deze tijd van medicalisering wordt de zorg voor het ongeboren kindje meer en meer in handen gelegd van deskundigen met bijbehorende medische expertise. We drijven hier en daar af van het varen op onze eigen kracht en innerlijk kompas. Dit naar binnen gaan vraagt soms moed en vertrouwen. Het antwoord op veel vragen ligt namelijk meestal binnen in onszelf. Zo geeft jouw zwangerschap je heel veel groeimogelijkheden!


Ook in de relatie met je partner kunnen de verhoudingen verschuiven. Veel vrouwen ervaren dat ze door de zwangerschap meer in hun vrouwelijkheid – en soms ook kwetsbaarheid komen. Dit kan voor beiden best wennen zijn.
Als aanstaande moeder komt er in de zwangerschap altijd een moment waarop je op een dieper niveau beseft dat je moeder wordt. Wat betekent het voor jou om moeder te worden? Hoe is de band met je eigen moeder? Wat wil je je kind wel, en zeker niet meegeven in zijn of haar leven?


Al deze thema's kunnen aan de orde komen wanneer we samen je pad van de zwangerschap bewandelen.

Let wel: inmiddels werk ik niet meer als praktiserend vroedvrouw maar coach ik zwangere vrouwen en hun partners in dit proces.

Er zijn diverse manieren om verder te kijken naar de inhoud en de antwoorden op vragen die kunnen rijzen wanneer je in verwachting bent. Lees hierover verder in  werkwijze